HOME  || MATHRUBHUMI || ESSAYS
Search for items
How to Purchase
Select search criteria ( Title/ Author/ Keyword ) before pressing Go button. Use less words in search to get better results. For example; to search a book title "Sreemath Mahabaghavatham", just type like 'sree','maha' etc and search the books, you can get the sufficient details.
After locating the desired book, press the button "Buy Now"
Book Name Price -  
Total :  
ESSAYS
സ്വപ്‌നജാഗരങ്ങളില്‍
ലേഖനം
ഭാഷ :മലയാളം
ISBN : 978-81-8265-409-9
page : 224
Edition : 1
Publisher : Mathrubhumi
Price : 160

ഇതരസമൂഹങ്ങളും ഗൃഹദേശരാശികളും ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളും തേടി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ഗോത്രവര്‍ഗമേഖലകളിലേക്കും നിര്‍ബാധം കടന്നുചെന്ന യാത്രികന്‍ രവീന്ദ്രന്റെ അസമാഹൃതരചനകളുടെ സഞ്ചയമാണ് ഈ പുസ്തകം. രവീന്ദ്രന്‍ എഴുതിയ യാത്രാവിവരണങ്ങള്‍ , അനുസ്മരണങ്ങള്‍ , കൃതികള്‍ക്കെഴുതിയ അവതാരികകള്‍ എന്നിവ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. രവീന്ദ്രനിലെ യാത്രികന് പുറമേ കലാസാംസ്‌കാരിക വിമര്‍ശകനെയും ഈ പുസ്തകം കാണിച്ചുതരുന്നു.
back