HOME  || MATHRUBHUMI || MEMORIES
Search for items
How to Purchase
Select search criteria ( Title/ Author/ Keyword ) before pressing Go button. Use less words in search to get better results. For example; to search a book title "Sreemath Mahabaghavatham", just type like 'sree','maha' etc and search the books, you can get the sufficient details.
After locating the desired book, press the button "Buy Now"
Book Name Price -  
Total :  
MEMORIES
പൂമുള്ളി ആറാം തമ്പുരാന്‍
സ്മരണകള്‍
ഭാഷ :മലയാളം
ISBN : 978-81-8265-052-7
Edition : 2
Publisher : Mathrubhumi
Price : 425
book enqury
തനിക്കുചുറ്റുമുള്ള എന്തിനേയും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണില്‍ കാലുകളുറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് അധിനിവേശങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീര്‍പ്പുകള്‍ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നു സമര്‍ഥിക്കാന്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ക്കാവുമോ? അതും അറിയില്ല. നല്ലതുവരാന്‍ അദ്ദേഹം പ്രയത്‌നിച്ചു. എല്ലാം നന്നായിവരും എന്നദ്ദേഹം ആശീര്‍വദിച്ചു. ആ മനസ്സിന്റെ പ്രകാശത്തിന് അഭിമുഖമാണീ രചനകള്‍. -വി.കെ. ശ്രീരാമന്‍

രണ്ടാം പതിപ്പ്.
ഇതേ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍
back