HOME  || MATHRUBHUMI || STORIES
Search for items
How to Purchase
Select search criteria ( Title/ Author/ Keyword ) before pressing Go button. Use less words in search to get better results. For example; to search a book title "Sreemath Mahabaghavatham", just type like 'sree','maha' etc and search the books, you can get the sufficient details.
After locating the desired book, press the button "Buy Now"
Book Name Price -  
Total :  
BEST SELLERS
STORIES
പ്രണയകഥകള്‍
കഥ
ഭാഷ :മലയാളം
ISBN : 978-81-8264-865-4
page : 111
Edition : 1
Publisher : Mathrubhumi
Price : 70
book enqury
പ്രണയത്തിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഓളങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന
വിരഹിയായ അന്വേഷിയാണു ഞാന്‍.
പ്രണയത്തെ അറിയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പ്രണയത്തോടടുക്കുക. അടുക്കുന്തോറും
ആഴം ചെന്നുചേരാനാകാത്ത അകലത്തിലാണ്
പ്രണയം എന്നു ഞാന്‍ അറിയുന്നു.
ഇത് പ്രണയനിമിഷങ്ങളിലെ ദിവ്യമായ അനുഭവങ്ങളാണ്.
ഈ അനുഭവങ്ങളെ ഞാന്‍ അനുഭൂതിയാക്കി മാറ്റുന്നു.
അങ്ങനെ പ്രണയം എന്റെയുള്ളില്‍ പടര്‍ന്നുപന്തലിക്കുന്നു.
- പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
ഇതേ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍
back