HOME  || MATHRUBHUMI || TRAVELOGUE
Search for items
How to Purchase
Select search criteria ( Title/ Author/ Keyword ) before pressing Go button. Use less words in search to get better results. For example; to search a book title "Sreemath Mahabaghavatham", just type like 'sree','maha' etc and search the books, you can get the sufficient details.
After locating the desired book, press the button "Buy Now"
Book Name Price -  
Total :  
TRAVELOGUE
മയിലുകള്‍ സവാരിക്കിറങ്ങിയ ചെരിവിലൂടെ
യാത്രവിവരണം
ഭാഷ :മലയാളം
ISBN : 978-81-8265-338-3
Edition : 1
Publisher : Mathrubhumi
Price : 90
സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച വി.മുസഫര്‍ അഹമ്മദിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം. ഇലത്തണുപ്പും മൃഗച്ചൂരും കൊണ്ട് യാത്രികനെ എക്കാലവും പിന്തുടരുന്ന അനന്തതയുടെ ഏകശ്രുതിയില്‍ നിഗൂഢസംഗീതമാകുന്ന മരുഭൂമിയും ഓര്‍മയില്‍ ചാപ്പകുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളും പിന്നിടുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഓര്‍മപുസ്തകം
back